ყველა ახალი ამბავი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის სკოლის დოქტორანტის თამარ კაპანაძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

17/07/2023
დოქტორანტ ნინო გორგილაძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

14/07/2023
საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის სკოლის დოქტორანტის ლანა ყურაშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა

27/06/2023
გრუნის დოქტორანტი - საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის მონაწილე

24/06/2023
სტუდენტების შეხვედრა პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარესთან

02/06/2023
გრუნის სტუდენტების ვიზიტი ცესკოში

31/05/2023
გრუნის სტუდენტების ვიზიტი თბილისის საკრებულოში

10/05/2023
მონოგრაფია "იუვენოლოგიის პოლიტიკური განზომილება"

09/05/2023
დოქტორანტთა საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია

15/07/2022
ვებინარი: „ინტერესთა შეუთავსებლობის რეგულირება საჯარო სამსახურში“

20/04/2022
საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციები საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში

04/04/2022
კონფერენცია: “ ევროპული თავდაცვისა და უსაფრთხოების სისტემის არქიტექტურა რუსეთ-უკრაინის ომის პირობებში”

30/03/2022
“სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვა საქართველოში“ - გრუნის ახალი სამეცნიერო ნაშრომი

18/03/2022
ვებინარი: საქართველოსთვის ევროპის კავშირის კანდიდატი სახელმწიფოს სტატუსის მინიჭების პოლიტიკურ-სამართლებრივი ანატომია

13/03/2022
საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი განაგრძობს შეხვედრებს აბიტურიენტებთან

07/03/2022
 1 2 3 Next  Last ›