ყველა ახალი ამბავი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გამარჯვებული საგრანტო პროექტების ანგარიში გრუნიში

18/06/2024
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

17/06/2024
გრუნის სტუდენტები სეულის საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღებენ მონაწილეობას

14/06/2024
სტუდენტის ნაშრომების წარდგენა

14/06/2024
ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამამ შვიდწლიანი უპირობო აკრედიტაცია მიიღო

14/06/2024
მარკეტინგული იდეების კონკურსი “გრუნის კრეატივი“

14/06/2024
პროფესიული განვითარების ტრენინგი

14/06/2024
მედიაციის ცენტრმა წელიწად-ნახევრის შედეგები შეაჯამა

13/06/2024
გერმანელი პროფესორის ვიზიტი გრუნიში

13/06/2024
გრუნის პროფესორის ახალი სამეცნიერო სტატია

12/06/2024
გრუნის აკადემიური პერსონალი - საერთაშორისო საგამომცემლო პლატფორმაზე

12/06/2024
მემორანდუმი რობერტ შუმანის ევროპულ სასწავლებელთან

11/06/2024
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მუდმივმოქმედი წარმომადგენლის ვიზიტი გრუნიში

11/06/2024
გრუნის სტუდენტები ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განაგრძობენ სწავლას

10/06/2024
სამართლის სკოლის დოქტორანტის ლაშა კუხიანიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

10/06/2024
 Prev 1 2 3 4 Next  Last ›