ყველა ახალი ამბავი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

17/06/2024
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

10/05/2024
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

13/02/2024
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს ვაკანსიას

28/12/2023
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

25/12/2023
კონკურსი მდგრადი განვითარების ცენტრის - „GRUNI SDG“- ოპერაციების დირექტორის პოზიციაზე

14/09/2023
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

07/06/2023
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

28/04/2023
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

23/09/2022
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

10/08/2022
კონკურსი კარიერული განვითარებისა და უცხოელ სტუდენტთა რეგისტრაციის ცენტრში, კოორდინატორის თანამდებობაზე

05/07/2022
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

15/04/2022
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

24/02/2022
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

14/02/2022
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

28/05/2021
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

28/04/2021
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

17/09/2020
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

06/09/2020
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

14/05/2020
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

05/02/2020
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

10/12/2019
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

14/10/2019
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

20/05/2019
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

26/03/2019
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

20/05/2018
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

13/04/2018
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

28/02/2018
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

29/01/2018
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

27/02/2017
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

23/12/2016
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

15/09/2016
კონკურსი პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასიტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

19/09/2015
უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

13/03/2015
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

27/01/2015
უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

10/04/2014
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

24/02/2014
უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

20/01/2014