აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების საფუძველზე არჩეულ იქნენ:

 

მედიცინის სკოლა (ინგლისურენოვანი პროგრამა)

 1. ლომაძე ვიქტორ - ასოცირებული პროფესორი (ნეიროქირურგია)
 2. ძნელაძე სოფიო - ასისტენტ-პროფესორი (ბიოქიმია)
 3. ხაჩიძე თათია - ასისტენტი (გასტროენტეროლოგია)
 4. ძნელაძე ანდრო - ასოცირებული პროფესორი (რადიოლოგია)
 5. მთვარელიძე თათია - ასისტენტი (პროფესიული ლათინური ენა)
 6. კოპტონაშვილი ლალი - ასისტენტი (ბიოეთიკა)
 7. სინაურიძე ზაზა - პროფესორი (მეანობა-გინეკოლოგია)
 8. ლეკვეიშვილი ნინო - ასისტენტი (შინაგანი მედიცინა)

 

მედიცინის სკოლა (სტომატოლოგია)

 1. დოლიძე თამარ - პროფესორი (ორთოპედია)
 2. გალოგრე ანა - ასოცირებული პროფესორი (პაროდონტოლოგია)
 3. მაკალათია ანა - ასოცირებული პროფესორი (საზოგადოებრივი ჯანდაცვა)

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 1. დორეული თამარ - ასისტენტ-პროფესორი (სოციალური ფსიქოლოგია)
 2. სულხანიშვილი ლანა - ასოცირებული პროფესორი (ზოგადი ფსიქოლოგია)
 3. ჩაფიძე ელისო - ასოცირებული პროფესორი (საგამოძიებო ჟურნალისტიკა)

 

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა

 1. მომცელიძე გიორგი- ასოცირებული პროფესორი (საჯარო მმართველობა)
 2. ასვანუა ნიკა- ასოცირებული პროფესორი (საჯარო მმართველობა)
 3. აზნაურაშვილი ზურაბ - ასისტენტ-პროფესორი (საჯარო მმართველობა)

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 1. ბედიანაშვილი გივი - პროფესორი (ეკონომიკა)
 2. დაღელიშვილი ნათია - პროფესორი( მარკეტინგი)
 3. ჭარაია ვახტანგ - პროფესორი (ფინანსები)
 4. თაქთაქიშვილი თენგიზ - პროფესორი (მენეჯმენტი)
 5. კვარაცხელია ნიკო - პროფესორი (ტურიზმი)
 6. კვირიკაშვილი თამარ - ასისტენტ-პროფესორი (მარკეტინგი)
 7. მუშკუდიანი ვალერი - ასისტენტ-პროფესორი (ფინანსები)
 8. მეიშვილი სოფიკო - ასისტენტი (მენეჯმენტი)
 9. ლაშხი მარიამ - ასისტენტი (ფინანსები)

 

ბათუმის წარმომადგენლობა

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 1. გოგიტიძე გიორგი - ასოცირებული პროფესორი (ტურიზმი)
 2. ზოიძე თემურ - ასოცირებული პროფესორი (ტურიზმი)

 

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა

 1. ზაქარაძე ეკატერინე - ასოცირებული პროფესორი (საჯარო მმართველობა)