ყველა ახალი ამბავი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აქტუალური პროექტი: „თავისუფლება და პასუხისმგებლობა სტუდენტური ეთიკის კონტექსტში“

10/12/2023
ქართველი მეცნიერ-კრიმინოლოგების წარმატება

06/02/2023
კრიმინოლოგია: აშშ & საქართველო

28/06/2022
კონფერენცია “დანაშაულობის კვლევის აქტუალური საკითხები“

25/12/2021
გრუნის წვლილი შეაქვს კრიმინოლიგიის განვითარებაში

15/12/2021
უნივერსიტეტში ტერორიზმის კვლევის ცენტრი დაარსდა

27/10/2020
გამოიცა ჟურნალ „კრიმინოლოგის“ XV ნომერი

05/10/2020
მნიშვნელოვანი მემორანდუმი

29/10/2018
ტრენინგი ბათუმის წარმომადგენლობაში

20/03/2018
პროფესიული ეთიკის განვითარების ცენტრს გელა ბანძელაძის სახელი მიენიჭა

24/02/2018
ჟურნალ “კრიმინოლოგს“ დაარსებიდან 10 წელი შუსრულდა

22/12/2017
სწავლება - პროფესიული ეთიკა

21/12/2017
პროფესიული ეთიკის განვითარების ცენტრის გახსნა

10/11/2017
შეხვედრა გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძესთან

28/03/2017