ყველა ახალი ამბავი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


უწყვეტი განათლება და კვალიფიკაცის ამაღლება

03/04/2024
ტრენინგი საჯარო მოხელეებისათვის

28/03/2024
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის პირველი ტრენინგი წარმატებით დასრულდა

24/02/2024
დოქტორ ღასან ხალილის ლიდერობის საერთშორისო ტრენინგი

01/12/2023
გრუნის პროფესორის წიგნის პრეზენტაცია

16/11/2023
საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის სკოლის დოქტორანტის თამარ კაპანაძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

17/07/2023
დოქტორანტ ნინო გორგილაძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

14/07/2023
ევროკავშირის ტრენინგი „კონფლიქტების მენეჯმენტი“ სომხეთში

10/07/2023
საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის სკოლის დოქტორანტის ლანა ყურაშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა

27/06/2023
სამეცნიერო ფორუმი “ციფრული რეფერენდუმი: საჯარო მმართველობის ეფექტური მოდელირება“

19/06/2023
კონფერენცია „საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია - მიღწევები და გამოწვევები“

12/05/2023
პროფესორ გიორგი მირიანაშვილის სამეცნიერო ნაშრომების პრეზენტაცია

25/05/2022
გრუნის კიდევ ერთი წარმატება

11/12/2021