დენტალური იმპლანტოლოგია
GeoEng

დენტალური იმპლანტოლოგია

  • ერთ- და ორმომენტიანი იმპლანტაცია პრემიუმ-კლასის დენტალური იმპლანტებით
  • ერთმომენტიანი იმპლანტაცია უკბილო ყბაზე All on 4 კონსტრუქციისთვის
  • ერთმომენტიანი იმპლანტაცია უკბილო ყბაზე All on 6 კონსტრუქციისთვის