ორთოპედიული სტომატოლოგია
GeoEng

ორთოპედიული სტომატოლოგია

  • მკურნალობა იგეგმება და ტარდება ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომელიც უზრუნველყოფს ფოტოპროტოკოლით და დიაგნოსტიკური მოდელებით შეუცდომლად დაიგეგმოს მკურნალობა, ციფრული მოდელირება კი იძლევა საშუალებას პაციენტმა თვითონ შეარჩიოს და მოირგოს მომავალი „ღიმილი“, შეარჩიოს კბილების ფერი, ფორმა, ზომა, დგომა და ა.შ.
  • დანაკლისი კბილის ან კბილების აღდენა მეტალოკერამიკის, ცირკონიუმის დიოქსიდის , პრესკერამიკული გვირგვინებით ან ხიდებით
  • კბილთა ესთეტიკური რესტავრაცია (არაპირდაპირი) ცირკონიუმის დიოქსიდის ან პრესკერამიკული ვინირებით
  • ადენტიის (უკბილობის) მკურნალობა მოსახსნელი კონსტრუქციებით (ბიგელისებრი პროთზი, მოსახსნელი ფირფიტოვანი პროთეზები, მათ შორის დენტალურ იმპლანტებზე- all-on-4 და all-on-6 ტექნოლოგიით