მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

გასაუბრების შედეგები სპეციალობასა და უცხო ენაში:

 

სამართლებრივი ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და მაგისტრანტობის კანდიდატს შორის - 2023 წლის 26 სექტემბერიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით.