შემოდგომის სემესტრის გარე მობილობის პროცედურა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


შემოდგომის სემესტრის გარე მობილობის პროცედურა

გარე მობილობით გადმომსვლელმა სტუდენტებმა, მიმღებ პროგრამაზე აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე წერილობითი განცხადის დასადასტურებლად, მ/წ 19 - 20 სექტემბერს, 12-00 საათიდან 18-00 საათამდე, მობრძანდით უნივერსიტეტის თბილისისა კამპუსის შემდეგ მისამართზე:

თბილისი, ირინა ენუქიძის ქუჩა №3

 

საკონტაქტო პირი:

დავით თარაშვილი - სტუდენტური რეგისტრაციის ცენტრის ხელმძღვანელი
ელ-ფოსტა: d.tarashvili@gruni.edu.ge;
ტელ: +995 32 38 44 06 (107)