გრუნის მედიცინის პროგრამას შემოაქვს ახალი სასწავლო კურსი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრუნის მედიცინის პროგრამას შემოაქვს ახალი სასწავლო კურსი

გრუნის მედიცინის პროგრამას შემოაქვს ახალი სასწავლო კურსი „მედიცინა გენდერისა და სქესის თავისებურებებით“, რომელიც ევროპის უნივერსიტეტებისთვისაც ახლია. ამ დისციპლინას წაიყვანს გერმანელი პროფესორი ბეტინა პფლეიდერერი და გრუნის პროფესორი ხათუნა კალაძე. გთავაზობთ პროფესორ ბეტინა პფლეიდერერი ვიდეო მიმართვას, რომლითაც იგი ხსნის ამ კურსის მნიშვნელობას და შინაარსს.