სტუდენტური ეთიკის კოდექსის პრეზენტაცია გრუნიში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტური ეთიკის კოდექსის პრეზენტაცია გრუნიში

2024 წლის 13 ივნისს, 16.00 საათზე, გაიმართება უნივერსიტეტის სტუდენტის ეთიკის კოდექსისა და ჟურნალ „კრიმინოლოგის“ დამატება №2-ის პრეზენტაცია, რომელიც მიეძღვნა სტუდენტურ კონფერენციას: „თავისუფლება და პასუხისმგებლობა სტუდენტური ეთიკის კონტექსტში“.

შეხვედრა გაიმართება ატრიუმში.