ფინანსებისა და ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრი კლიმატის ცვლილებისთვის აცხადებს საგრანტო კონკურსს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ფინანსებისა და ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრი კლიმატის ცვლილებისთვის აცხადებს საგრანტო კონკურსს

პროექტის ფარგლებში მცირე და საშუალო მეწარმეებს, განახლებადი ენერგიის საკითხების მკვლევრებს შეუძლიათ დანერგონ ტექნოლოგიები განახლებადი ენერგიისთვის, კერძოდ: წყლის, ელექტროენერგიისა და მასალების ეფექტურობისათვის. დასაშვები ტექნოლოგიების წამახალისებელი გრანტები ხელმისაწვდომია EBRD-ის დაფინანსების დამატებით და შესაძლებელოა კონკრეტული ტექნოლოგიის ღირებულების 25%-მდე დაფინანსება. აპლიკანტებს შეუძლიათ მიიღონ 500 000 აშშ დოლარამდე გრანტი, შესაბამისი კლიმატის ტექნოლოგიების ინსტალაციისა და ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ.


დამატებითი ინფორმაცია:

https://eu4business.ge/access-to-finance#front/creditor/creditors/198/