შოთა რუსთაველის ფონდის კონკურსი წარმატებული ქალებისათვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


შოთა რუსთაველის ფონდის კონკურსი წარმატებული ქალებისათვის

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს კონკურსს, რომლის მიზანია გამოავლინოს და წაახალისოს ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით მოღვაწე გამორჩეულად წარმატებული მეცნიერი ქალი. კონკურსი ხელს შეუწყობს ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა “Horizon 2020”-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის (CALIPER) ფარგლებში დამტკიცებული „გენდერული თანასწორობის გეგმის“ შესრულებას.

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-2023-tslis-shota-rustavelis-saqartvelos-erovnuli-sametsniero-fondis-premiis-konkurss-qalebi-metsnierebashi-gansakutrebuli-mightsevebisatvis-injineriisa-da-teqnologiebis-mimartulebit