ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კონკურსი ახალგაზრდა მკვლევრებისათვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კონკურსი ახალგაზრდა მკვლევრებისათვის

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს კონკურსს, რომლის მიზანია ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების მხარდაჭერის გზით, ხელი შეუწყოს მათი სამეცნიერო კვლევების ხარისხის გაუმჯობესებას, თემატური ან ინტერდისციპლინური მიმართულებით სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავებასა და აკადემიურ საქმიანობაში ჩართულობას, აგრეთვე, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის გაძლიერებასა და გაუმჯობესებას.

 

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსში პროექტების წარდგენა შესაძლებელია სამეცნიერო კლასიფიკატორით განსაზღვრულ შემდეგ მიმართულებებში:

  • ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
  • ინჟინერია და ტექნოლოგიები;
  • სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებები;
  • აგრარული მეცნიერებები;
  • სოციალური მეცნიერებები;
  • ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
  • საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები.

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-2023-tslis-akhalgazrda-metsnierta-kvlevebis-grantit-dafinansebis-konkurss