საგრანტო კონკურსი გრძელვადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო და სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავება/განხორციელების მიზნით

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საგრანტო კონკურსი გრძელვადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო და სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავება/განხორციელების მიზნით

USAID აცხადებს საგრანტო კონკურსს გრძელვადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო და სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავება/გაუმჯობესებისა და განხორციელების მიზნით, კერძო სექტორის მოთხოვნების შესაბამისად.

 

მიზანი: კერძო სექტორთან თანამშრომლობა ადამიანური კაპიტალის განვითარებისთვის და პროდუქტიული, მდგრადი და ინკლუზიური დასაქმების შესაძლებლობებს შორის კავშირის დამყარება.

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

სამეცნიერო კვლევების მართვის ცენტრი.