კონკურსი „მშვიდობის ჯილდო ახალგაზრდებისთვის“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კონკურსი „მშვიდობის ჯილდო ახალგაზრდებისთვის“

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აცხადებს კონკურსს „მშვიდობის ჯილდო ახალგაზრდებისთვის“.

 

აღნიშნული ინიციატივა მიზნად ისახავს საქართველოში სამშვიდობო პროცესში ახალგაზრდების როლისა და ჩართულობის გაძლიერებას.

 

მსურველებმა უნდა მიმართოთ სახელმწიფო მინისტრის აპარატს 2022 წლის 1 ივლისიდან 19 აგვისტოს ჩათვლით, ქართულ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@smr.gov.ge.

 

კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:

 

https://smr.gov.ge/ge/news/read/2228/konkursi-saxelmwifo-ministris-aparatis-mshvidobis-jildos-axalgazrdebistvis-mosapoveblad