ინსტიტუტის შესახებ
GeoEng

ინსტიტუტის შესახებ

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დაარსება ემსახურება ადამიანის უფლებების სფეროში სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობის განვითარებას.

 

ინსტიტუტს მართავს სამეცნიერო საბჭო.