ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის
GeoEng

ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის

აბიტურიენტებმა, რომლებმაც მოიპოვეს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლება,  უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე უნდა გაიარონ  ელექტრონული რეგისტრაცია მიმდინარე წლის  4 სექტემბრიდან   9  სექტემბრის  ჩათვლით,  11:00-დან  18:00  საათამდე და  წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 

  • საშუალო სკოლის ატესტატი;
  • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
  • ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთდ;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • არასრულწლოვნობის შემთხვევაში  კანონიერი წარმომადგენელის (მშობლის) პირადობის მოწმობის ასლი (რეგისტრაცია ხორციელდება კანონიერ წარმომადგენელთან ერთად).

 

 

რეგისტრაციის  საზღაური შეადგენს 25 (ოცდახუთი) ლარს. თანხის გადახდა შეიძლება მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

სააქციო საზოგადოება ,,ხალიკ ბანკი საქართველო’’

საბანკო კოდი – HABGGE22

მიმღების დასახელება - შპს ,,გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი’’

საიდენთიფიკაციო კოდი - 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE91HB0000000006903602

 

გაითვალისწინეთ! თქვენ რეგისტრირებულად  ჩაითვლებით პორტალზე ელექტრონული რეგისტრაციის გავლის,   სარეგისტრაციო საზღაურის გადახდისა  და დოკუმენტების წარმოდგენის  შემდეგ.

.

ელექტრონული რეგისტრაცია გაიარე აქ

(გააქტიურდება  4  სექტემბრიდან)

 

მისამართი: თბილისი, დავით აღმაშენებლის მე-13 კილომეტრი

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე-სტუდენტური სერვისის სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 38 44 06 (107)