ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა