გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის პროცედურა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის პროცედურა

შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა, სპეციალობის შეცვლის მიზნით, მ/წ 11 თებერვლიდან 24 თებერვლის ჩათვლით 12:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე უნდა წარმოადგინონ: 

  1. განცხადება რექტორის სახელზე;
  2. პირადობის მოწმობის ასლი;
  3. აკადემიური ცნობა (ნიშნების ფურცელი)

 

რეგისტრაციის საზღაური შეადგენს 15 (თხუთმეტ) ლარს. თანხის გადახდა შესაძლებელია:

 

სააქციო საზოგადოება “ხალიკ ბანკი საქართველო“

საბანკო კოდი – HABGGE22

მიმღების დასახელება - შპს “გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი“

საიდენთიფიკაციო კოდი - 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE91HB0000000006903602

 

მისამართი: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge;
ტელ: +995 32 38 44 06 (107)