საჯარო ლექცია: “მენდელისეული და თანამედროვე გენეტიკის ძირითადი ასპექტები“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საჯარო ლექცია: “მენდელისეული და თანამედროვე გენეტიკის ძირითადი ასპექტები“

22 მაისს 15.00 საათზე მედიცინის სკოლის ასოცირებული პროფესორი - მაია არაბული წაიკითხავს საჯარო ლექციას - “მენდელისეული და თანამედროვე გენეტიკის ძირითადი ასპექტები“.

 

დასწრება თავისუფალია.

აუდიტორია № 109